Απελευθέρωση της Πάτρα

Στις 04-10-2016 διοργανώθηκε ημερίδα αφιερωμένη στην επέτειο για την απελευθέρωση της Πάτρας από τους Γερμανούς.