Σπουδαστές ΙΕΚ 2007-2008
1. Αντωνακόπουλος Νικόλαος (απεφοίτησε)
2. Δαραμούσκας Νικόλαος (απεφοίτησε)
3. Καλός-Βεναρδάτος Νικόλαος (απεφοίτησε)
4. Κανέλλος Κων/νος (απεφοίτησε)
5. Κεραμιδάς Πέτρος (απεφοίτησε)
6. Κόγκας Διονύσιος (απεφοίτησε)
7. Κοσμάς Δημήτριος (απεφοίτησε)
8. Κροκίδης Γεώργιος (απεφοίτησε)
9. Λάγιος Παναγιώτης (απεφοίτησε)
10. Λουμπαρδέας Νικόλαος (απεφοίτησε)
11. Μανωλάτος Γεώργιος (απεφοίτησε)
12. Παγώνης Ηλίας (απεφοίτησε)
13. Πανίτσας Γεώργιος (απεφοίτησε)
14. Παπαδοπούλου Ελένη (απεφοίτησε)
15. Παπασημακόπουλος Απόστολος (απεφοίτησε)
16. Παράσχης Χρήστος (απεφοίτησε)
17. Σπανογιαννόπουλος Θεόδωρος (απεφοίτησε)
18. Σταματόπουλος Θεόδωρος (απεφοίτησε)
19. Σταματόπουλος Παναγιώτης (απεφοίτησε)
20. Στριμπάκος Παναγιώτης (απεφοίτησε)
21. Τριανταφύλλης Νικόλαος (απεφοίτησε)
22. Τριάντης Χαράλαμπος (απεφοίτησε)