Εκπαίδευση
Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο διδάσκονται όλα τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου (Θεωριτικής, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης).

Στο πρόγραμμα σπουδών, πέραν των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω μαθήματα ανά τάξη:

Ά Τάξη

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας Διδ. ώρες/εβδομάδα
Ερμηνεία Βιβλικών Κειμένων
2
Βυζαντινή Μουσική 2

 

Β' τάξη

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας Διδ. ώρες/εβδομάδα priligy dapoxetine
Τελετουργική 2
Βυζαντινή Μουσική 2

Γ' τάξη

Στην Γ' τάξη παρέχονται τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας:

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας Διδ. ώρες/εβδομάδα
Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων 2
Σταθμοί της Ιστορίας της Εκκλησίας 1
Βυζαντινή Μουσική 2