Εγκαταστάσεις Παλαιού Σχολείου

Το Σχολείο διαθέτει :

  • Τέσσερις αίθουσες Διδασκαλίας
  • Ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
  • Ένα εργαστήριο Υπολογιστών
  • Ένα παρεκκλήσιο για την τέλεση Ιερών Ακολουθιών