Το Εκκλησιαστικό Ι.Ε.Κ.

Η Δ' τάξη λειτουργεί από το Σχολ. Έτος 2006-2007 ως Εκκλησιαστικό Ι.Ε.Κ. στο οποίο μπορούν να εγγραφούν Κληρικοί και Λαϊκοί (άνδρες και γυναίκες) κάτοχοι Απολυτηρίου όλων των τύπων Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, Εκκλ. Λυκ.) ή άλλου ισότιμου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Πτυχιούχοι Β' κύκλου ΤΕΕ.

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας "Εκκλησιαστική και Πολιτισμική Κατάρτιση" μπορούν:

1. Χειροτονούμενοι να καταταγούν στη Β' Μισθολογική κατηγορία Ιερέων

2. Να στελεχώσουν τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες (οργανισμούς, ιδρύματα κατασκηνώσεις κλπ) της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος.

Απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών έχουν γίνει Κληρικοί και υπηρετούν το Ιερό Θυσιαστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, καθώς επίσης και των όμορων Μητροπόλεων. Πολλοί απόφοιτοι υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητές και δάσκαλοι και άλλοι απόφοιτοί μας έχουν στελεχώσει διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες.