Σκοπός

"Σκοπός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και Χριστιανικού ήθους."

Άρθρο 2 Προεδρικού Διατάγματος 3432/3-2-2006

 

Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση παρέχεται σε τρείς επάλληλους κύκλους:

 1. Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει:
  • Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
  • Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια
 2. Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει:
  • Τα Εκκλησιαστικά Λύκεια
  • Τα Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Εκκλησιαστικής και Πολιτιστικής Κατάρτησης (Ε.Ι.Ε.Κ.)
 3. Ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Σε όλες τις βαθμίδες της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια του Εκκλησιαστικού βιώματος για την δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.