Εγγραφές Μαθητών

Για το νέο Σχολικό Έτος οι εγγραφές για το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο γίνονται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Οι μαθητές που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση και θέλουν να φοιτήσουν στο Γεν. Εκκλ. Λύκειο μπορούν να παίρνουν πληροφορίες τους θερινούς μήνες (Ιούλιο - Αύγουστο) από το Γραφείο του Σχολείου κάθε Πέμπτη 10 - 12 πμ.

Οι εγγραφές και οι μετεγγραφές μπορούν να γίνουν και κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου.

Για την εγγραφή στο Σχολείο απαιτούνται:
  • Αίτηση (γίνεται στο Σχολείο)
  • Τίτλος Σπουδών
  • Συστατική Επιστολή του Μητροπολίτου
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

 

Στο Μεταλυκειακό τμήμα της Εκκλησιαστικής και Πολιτισμικής Κατάρτισης οι εγγραφές γίνονται αρχές Σεπτέμβρη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση (γίνεται στο Σχολείο)
  • Τίτλος Σπουδών
  • Φωτογραφία της Αστυνομικής ταυτότητας