Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών

Μέ τήν ε?καιρία τ?ς ?ορτ?ς τ?ν Χριστουγέννων, ? Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρ?ν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, τήν Πέμπτη 22-12-2011, ?τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στόν ?ερό Ναό το? ?γίου ?ωάννου το? Χρυσοστόμου στό ?κκλησιαστικό Λύκειο Πατρ?ν.

Στό ?ναλόγιο ?ψαλε ? χορός τ?ν ?εροσπουδαστ?ν ?πό τήν διεύθυνση το? κ. ?ωάννου Κόττορου, Διευθυντο? το? ?κκλησιαστικο? Λυκείου.

? Σεβασμιώτατος μιλώντας στά παιδιά, ?νεφέρθη στό μέγα γεγονός τ?ς Θείας Σαρκώσεως, στόν ?ορτασμό τ?ν Χριστουγέννων καί στήν σημερινή κοινωνία, ? οποία μόνο διά τ?ς ?δο? τ?ς μετανοίας θά ε?ρη τόν πραγματικό ?αυτό της καί θά ξεπεράση τίς πολλές δυσκολίες.

Τέλος, μίλησε στά παιδιά γιά τήν ξεχωριστή τιμή πού ?χουν νά ε?ναι μαθηταί το? ?κκλησιαστικο? Λυκείου, καί τούς ε?χήθηκε νά ?χουν πρόοδο στά μαθήματά τους καί στή ζωή τους?

?ν συνεχεία ε?χαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο ?κ μέρους τ?ν καθηγητ?ν καί το? λοιπο? προσωπικο? το? Σχολείου, ?ς καί ?κ μέρους τ?ν μαθητ?ν, ? Διευθυντής το? ?κκλησιαστικο? Λυκείου καί ε?χήθηκε τά δέοντα.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία προσεφέρθη πρόγευμα στήν μεγάλη α?θουσα το? ?κκλησιαστικο? Λυκείου καί ? Σεβασμιώτατος προσέφερε στά παιδιά τό βιβλίο μέ τούς «Περί ?ερωσύνης λόγους το? ?γίου ?ωάννου το? Χρυσοστόμου».

Ο? μαθηταί το? ?κκλησιαστικο? Λυκείου τήν Παρασκευή 23-12-2011 θά ?πισκεφθο?ν τά ?δρύματα τ?ς πόλεως προσφέροντας τήν ?γάπη τους, στούς ?δελφούς μας πού περιθάλπονται ?κε?.