Τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών και της Εκκλησιαστικής Εστίας

Στις 14 Νοεμβρίου 2011 τελέσθηκαν με λαμπρότητα και Εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, από την πρώτη του επίσκεψη στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών, στις 13-5-2005, έθεσε κυρίαρχο μέλημά του, την μεταστέγαση από το παλιό και ενοικιαζόμενο κτίριο, και την εγκατάστασή του σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής μας και να προσφέρουν στους Ιεροσπουδαστές τη δυνατότητα, μέσα απ? το καινούργιο σχολείο, να καλλιεργηθεί η φιλομάθεια και ο πόθος τους για την Ιερωσύνη.
Οι νέες εγκαταστάσεις είναι έργο καθαρά της τοπικής Εκκλησίας και του ακούραστου οιακοστρόφου της Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, σε γιαπί που ανήκε στην ενορία του Αγίου Ανδρέου, πρωτοστατώντας ο ίδιος, και επιβλέποντας σχεδόν καθημερινά, τις εργασίας, κατόρθωσε το ακατόρθωτο? Μέσα σε τρεις (3) μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος και Σεπτέμβριος) το εγκαταλειμμένο γιαπί, μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο σχολείο, έτοιμο να παράσχει τα εφόδια στους αυριανούς λειτουργούς του επιγείου θυσιαστηρίου, αλλά και να προσφέρει ακάματους εργάτες στη διακονία της Εκκλησίας μας. Τα εγκαίνια έγιναν μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκίνησης με τη συμμετοχή των Πολιτικών, Στρατιωτικών, Αστυνομικών, Λιμενικών, Εκπαιδευτικών κ.λ.π. Αρχών και Φορέων της τοπικής μας κοινωνίας, πλήθους κόσμου, και παρόντων σχεδόν όλων των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ?κ? ΙΕΡΩΝΥΜΟ υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ενώ οι Ιεροσπουδαστές ήσαν παρατεταγμένοι ένθεν και ένθεν του διαδρόμου και έψαλλαν το "Άξιον εστίν ως αληθώς..."

http://www.youtube.com/watch?v=hDAStJRGwVo

Τελέσθηκε η ακολουθία του Αγιασμού στο παρεκκλήσιο που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο και πρώτος τον λόγο έλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας αναφέροντας τα εξής:

«Ε?η τ? ?νομα Κυρίου ε?λογημένον, ?πό το? ν?ν καί ?ως το? α??νος».

Μακαριώτατε,
?γιοι Πατέρες, ?ντιμότατοι ?ρχοντες, ?δελφοί μου ?γαπητοί,

Μόνο μ
? α?τ? τ? λόγια μπορ? ν? ?κφράσω τ?ν ?πειρη ε?γνωμοσύνη μου πρ?ς τ?ν ?ν Τριάδι προσκυνούμενον Θε?ν ?μ?ν, ? ?πο?ος ε?δόκησε κα? ο?κονόμησε, ?στε σήμερα μετ? ?π? κόπους πολλο?ς κα? δυσκολίες μεγάλες, ν? τελέσωμε τ? ?γκαίνια το? νέου α?το? κτιρίου στό ?πο?ο θά λειτουργ? τό ?κκλησιαστικό Λύκειο κα? θά στεγάζεται ? ?κκλησιαστική ?στία τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Πατρ?ν, κάτι πού ?ποτελο?σε ?νάγκη γιά τ?ν πόλη μας, τ?ν τοπικ? μας ?κκλησία, ?λλ? κα? τ?ν ?κκλησία γενικώτερα.

Στ
? χ?ρο α?τ? θ? στεγασθ? ? φιλομάθεια κα? ? πόθος γι? τ?ν ?ερωσύνη, νέων, ο? ?πο?οι ?χοντας τ?ν κλίση ?π? τ?ν Θε? ν? ?πηρετήσουν στ? ?γιο κα? Φρικτ? Θυσιαστήριο, θ? καλλιεργήσουν ?τι περαιτέρω α?τ? τ?ν πόθο, ?στε ?ταν ?λθ? ? ?ρα, ν? ε?ναι ?τοιμοι γιά τ? μέγα λειτούργημα κα? ?πούργημα τ?ς ?ερωσύνης.
Χρόνια τώρα
? Πάτρα φιλοξενε? τ? ?κκλησιαστικ? Λύκειο, σ? διάφορα κτίρια, χωρ?ς ν? ε?οδωθο?ν, ?νεκα ποικίλων ?ξωγεν?ν παραγόντων, ο? προσπάθειες, ν? ?ποκτήσ? τ? ?ς ε?ρηται σχολε?ο τ?ν δικό του χ?ρο κα? μάλιστα ?κκλησιαστικό, πο? ?ς ?ντιλαμβάνεσθε ε?ναι κα? ? φυσικ?ς χ?ρος ?ν?ς ?κπαιδευτηρίου α?το? το? ε?δους.

?ς ?πίσκοπος τ?ς ?ποστολικ?ς Μητροπόλεως Πατρ?ν, ?π? τ?ν πρώτη στιγμ? πο? ?λθα στ?ν πόλη μας, ?γκάλιασα μ? πολ? ?νδιαφέρον τ? ?κκλησιαστικ? Λύκειο κα? ?φρόντισα, ?σο ?ξηρτ?το ?π? τ?ν ?λαχιστότητά μου κα? τ?ν ?ερ? Μητρόπολη, ν? κάνω ?,τι ?το δυνατ?ν γιά τ?ν ?πρόσκοπτη λειτουργία του. Μάλιστα συνέπεσε ? θητεία μου ?π? τρία κα? πλέον ?τη, ?ς Προέδρου το? ?πηρεσιακο? Συμβουλίου το? ?πουργείου Παιδείας, γι? θέματα ?κκλησιαστικ?ς ?κπαιδεύσεως κα? μο? δόθηκε ? ε?καιρία ν? ?ργασθ? ?π? τ? θέση α?τ? κα? ν? συνδράμω, ?λη καρδί? κα? διά τ?ν καλ?ν λειτουργία το? ?κκλησιαστικο? μας Λυκείου.

Τ
? κτίριο α?τό, τ? ?πο?ο ?γέρθη ?π? ο?κοπέδου το? ?ερο? Ναο? το? ?γίου ?νδρέου κα? ?π? πεπαλαιωμένου σκελετο? ?κ σκυροδέματος, διαβρωμένου ?π? τ?ν χρόνο κα? ?π? ?λλα α?τια, ?ρχισε τ? 2008 μετ? ?π? ?γιασμ? πο? ?τέλεσε ? Ο?κουμενικ?ς Πατριάρχης κ. Βαρθολομα?ος προκειμένου ν? χρησιμοποιηθ? ?ς ?κκλησιαστικ? Φοιτητικ? ?στία. Ο? ?ργασίες ?ρχισαν μ? το?ς καλυτέρους ο?ωνο?ς κα? μ? τ?ν ?νάληψη τ?ς ε?θύνης τ?ς χορηγίας τ?ς ?νεγέρσεως, ?πό ?δελφο? τινός, ? ?πο?ος δ?ν ?δυνήθ? ?μως νά προχωρήσ? λόγ? τ?ν ?νυπερβλήτων δυσκολι?ν ?κ τ?ν γνωστ?ν κακ?ν ο?κονομικ?ν συγκυρι?ν. ?τσι ?νελάβαμε τ?ν ?γ?να, πάσ? θυσί?, ν? ο?κοδομήσωμε ?με?ς τ? παρόν κτίριο, ?στε ν? χαρο?με ?λοι τ?ν λειτουργία του κα? ν? ε?φρανθο?με βλέποντας νέα παιδι? ν? φιλοξενο?νται σ?α?τό.

Θ
? μο? ?πιτρέψετε ν? ε?πω τ? ?ξ?ς: Πολλάκις ?γρύπνησα δεόμενος το? Κυρίου, προκειμένου ν? ε?ρω λύση γι? τ?ν ?νέγερση α?το? το? χώρου τ?ς ?γάπης πρ?ς τ? παιδιά. Δ?ν σ?ς κρύπτω ?τι ο?κ ?λίγες φορές, ?λυπήθην σφόδρα, ?μως ο?δέποτε ?πεγοητεύθην.

Μ
? ?ντυπωσίασε τ? γεγον?ς ?τι κάποιοι ε?παν: «?ς φύγει τ? ?κκλησιαστικ? Λύκειο, ?ν δ?ν ?πάρχ? στέγη γι? α?τό». Ε?πα «?χι» κα? σ?α?το?ς κα? στ?ν ?αυτό μου.
Δέν
?πέτρεψα ποτέ στόν ?αυτό μου καί ο?τε θά ?πιτρέψω, παρά τίς ?ποιες δυσκολίες, νά χάσ? τ? ?ραμά του γι? α?τ? τ?ν τόπο, ?χι μόνο γι? τ?ν ?κκλησία, ?λλ? γενικώτερα. Θυμήθηκα, πολλάκις, τ?ς συμβουλ?ς ?ν?ς σοφο? γέροντα, ? ?πο?ος μο? ?λεγε μ? νόημα: «... Μπροστ? στ?ς δυσκολίες ν? ?πιμέν?ς. Ποτ? ν? μ?ν ?πελπίζεσαι. ? Θε?ς ?κούει το?ς κτύπους τ?ς καρδι?ς σου κα? δίδει κατ? τ?ν ?ερά σου ?πιθυμία...». Γνωρίζω Μακαριώτατε, πολύ καλά καί τήν ?δικήν σας ?γωνία γιά τήν ?κκλησιαστική ?κπαίδευση καί τόν ?γ?να σας πάνω στό θέμα α?τό, ?χι μόνο τώρα πού ε?σθε ?ρχιεπίσκοπος, ?λλά καί ?νωρίτερα. ?πως γνωρίζω καί τούς κόπους το? ?οιδίμου προκατόχου σας Κυρο? Χριστοδούλου. ?ντηχο?ν στά α?τιά μου τά γεμ?τα πάθος λόγια το? μακαριστο? ?ρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ? ?πο?ος τόσον κατά τόν καιρό τ?ς θητείας μου στήν ?ερά Σύνοδο ?πανελάμβανε συνεχ?ς ?τι πρέπει νά ?γωνισθο?με γιά τήν ?κκλησιαστική ?κπαίδευση, ?λλά καί κατά τήν τελευταία συνάντησή μας, ?λίγον πρό τ?ς ?ξόδου του ?κ το? κόσμου τούτου, ?ν? ?δη ?το ?μφανές ?τι ?φευγε ?κ τ?ν προσκαίρων καί γηίνων, μο? ?πανέλαβε μέ πόνο ψυχ?ς. «Δεσπότη μου πρέπει νά προσέξετε καί νά ?γωνισθ?τε γιά τό θέμα τ?ς ?κκλησιαστικ?ς ?κπαιδέυσεως». ?ς ε?ναι α?τή ? ?ναφορά ε?ς μνημόσυνον α?το?.

Κα
? ?δο? μετ? ?π? ?πιμον? κα? ?πομον? χαιρόμεθα ?λοι μαζ?, ? τ?ν Πατρέων συνεκλεκτή (? ?κκλησία δηλ. τ?ν Πατρ?ν) τ? ?γκαίνια α?το? του κτιρίου, τ? ?πο?ο θ? ?ξυπηρετήσ? διπλο?ν σκοπόν:

1. Θ
? στεγάσ? τ? ?κκλησιαστικ? Λύκειο κα? τ? τμ?μα ?κκλησιαστικ?ς κατευθύνσεως το? Ι.Ε.Κ. , κα?
2. Θ
? φιλοξενήσ? ?πόρους νέους, κατ? ?ρχ?ς ?εροσπουδαστάς κα? ?φ? ?σον ?πάρχει δυνατότης κα? ?λλους (φοιτητάς ? σπουδαστάς). Σκεπτόμεθα σ?ν Θε? ν? ?πεκτείνωμεν α?τ? τ?ν χρήση κα? πιστεύω ?τι θ? τ? καταφέρωμεν.

?γαπητοί μου, α?τ? τ? ?δρυμα ?γινε μ? πόνο κα? πολλ? προσευχή? μ? δάκρυα κα? κόπους μεγάλους, το? ?μιλο?ντος κα? τ?ν συνεργατ?ν του.

?,τι ε?χαμε τ? δώσαμε. ?ξαντλήσαμε ?λες μας τ?ς δυνατότητες ?ς ?ερ? Μητρόπολη, γι? ν? προσφέρωμε στ?ν πόλη μας, στ?ν τόπο μας α?τ? τ?ν δυνατότητα, ν? ?πολαύσ? ?να ?ργο ?γάπης τ?ς τοπικ?ς ?κκλησίας κα? μάλιστα σ? δύσκολους καιρούς.

Θ
? χρησιμοποιήσω μία φράση, ? ?ποία θ? καταδείξ? τ? πόσο δυσκολευτήκαμε γι? ν? φτάσουμε ?ως ?δ?: «Στύψαμε κα? τ? ράσα μας ?κόμα, γι? ν? περατωθο?ν ο? ?ργασίες».

?πιθυμ? σήμερα, ν? ?κφράσω τ?ς ε?χαριστίες μου πρ?ς ?λους ?σοι ?βοήθησαν ν? φτάσωμε στ?ν ε?σημη α?τ? ?μέρα.

Πρός τ
? ?κκλησιαστικ? Συμβούλιο το? ?ερο? Ναο? ?γίου ?νδρέου γι? τ?ν παραχώρηση στ? Μητρόπολη, το? χώρου α?το?, ?στε ν? προχωρήσωμε τ?ς ?ργασίες. ?λλ? κα? ?σους ?κ τ?ν ?ερ?ν Να?ν ?βοήθησαν, μέ πολλή χαρά, γι? τ?ν ?πίπλωση το? ?κκλησιαστικο? μας Λυκείου κα? τ?ς ?κκλησιαστικ?ς ?στίας. Γνωρίζω τίς δυσκολίες τ?ν καιρ?ν. ?μως γνωρίζω ?τι στίς δύσκολες περιόδους ?γιναν τά μεγαλύτερα ?ργα.
?διαιτέρως ε?χαριστ? τ?ν Διευθυντ? το? ?κκλησιαστικο? Λυκείου κ. ?ωάννη Κόττορο, ? ?πο?ος μέ πολλή σεβασμό, τιμή καί ?γάπη, συνεργάζεται μαζί μας καί διάκειται ε?λαβ?ς καί μέ ?φοσίωση πρός τήν ?γία μας ?κκλησία, καί ? ?πο?ος ?γωνίστηκε μαζί μου θυσιαστικά γιά τό ?ργο α?τό. ?πίσης ε?χαριστ? καί τ? ?κπαιδευτικ? κα? λοιπ? προσωπικό το? Σχολείου πο? ξημεροβράδυαζαν μαζί μου ?στε ν? φτάσωμε στ? τέλος. Τί ν? ε?πω ?μως κα? γι? τ? καλ? κα? ε?λογημένα παιδιά μας, το?ς μαθητάς το? ?κκλησιαστικο? μας Λυκείου πο? ?καναν τ? πάντα γι? ν? βοηθήσουν σ? ?λες α?τ?ς τ?ς προσπάθειες. ? Θε?ς ν? το?ς ε?λογ? κα? ν? ?κπληρώσ? το?ς μύχιους πόθους τ?ν καρδι?ν τους.

Ν
? ?χουν ?γεία κα? δύναμη ο? πρ?τοι, ο? Καθηγηταί δηλ. στ? πολυεύθυνο ?ργο τ?ς διαπαιδαγωγήσεως τ?ν μαθητ?ν κα? μάλιστα σ? ?να σχολε?ο τ? ?πο?ο ?χει πνευματικο?ς στόχους ?ψηλούς, ?φο? ?τοιμάζει το?ς μελλοντικο?ς Κληρικο?ς τ?ς ?γίας μας ?κκλησίας.

Ο
? δεύτεροι, ο? μαθηταί, ν? ?χουν ?πίσης ?γεία κα? πρόοδο στ? μαθήματά τους ?στε ν? ?πιτύχουν, μ? τ?ν μελέτη κα? τ?ν ?φοσίωση στ?ς σπουδές τους τ?ν συγκεκριμένο στόχο τους. Δ?ν γνωρίζω ?ν θ? γίνουν Κληρικοί. Α?τ? ε?ναι θέλημα πρωτίστως το? Θεο?. ?μως, πιστεύομεν, ?τι θ? το?ς καμαρώσουμε πολ? ?ψηλ? μέσα στ?ν κοινωνία, ε?τε γίνουν Κληρικοί, ε?τε ?κολουθήσουν ?λλες κατευθύνσεις. Τ? ?φόδια τ? ?πο?α λαμβάνουν κα? θ? λάβουν σ?α?τ? τ? ?κπαιδευτήριο ε?ναι ποικίλα κα? σημαντικά. Δ?ν ?χει α?τ? τ? Σχολε?ο ν? ζηλέψ? τίποτε, ?π? ?λα τ? ?λλα Λύκεια. ?δ? καλλιεργε?ται ?χι μόνο ? κατά κόσμον γν?σις, ?λλά καί ? κατά Θεόν σοφία, ? ?ποία ε?ναι ?παραίτητη γιά τήν ?λοκλήρωση το? ?νθρώπου, ?φο? ? πρώτη ? κοσμική γνώση καί ?πιστήμη χωρίς τήν δεύτερη ε?ναι πολλάκις ?χρηστη καί καταντ? ?πικίνδυνη. Γνωρίζομε ?λοι μας τά προβλήματα το? συγχρόνου ?κπαιδευτικο? συστήματος καί τήν κρίση τ?ς παιδείας, ? ?ποία ?φείλεται στό γεγονός ?τι θελήσαμε νά στηρίξωμε τήν πρόοδο τ?ν παιδι?ν μας στήν στε?ρα τεχνογνωσία καί σέ ξένα ?κπαιδευτικά πρότυπα, ?σχετα μέ τήν δική μας πνευματική κληρονομιά καί πολιτιστική ταυτότητα.

? ?ποψήφιος ?ερεύς μέσα στό Σχολε?ο πρέπει νά λαμβάν? παιδεία μέ τήν διττή ?ννοια το? ?ρου, ?στε νά δυνηθ? νά ?δηγήσ? τόν Λαό το? Θεο? ?ς πνευματικός ?γέτης καί διδάσκαλος. Γι? α?τό ?πιμένετε καί Σε?ς Μακαριώτατε καί ?λοι μας γιά νά κρατηθ? ?ρθια ? ?κκλησιαστική ?κπαίδευση, μέσα ?πό ?να τέτοιο σχ?μα πού θά παράσχ? ο?σιαστική παιδεία ποτισμένη μέ τά νάματα τ?ς ?ρθοδόξου πνευματικότητος καί τ?ς ?κκλησιαστικ?ς λειτουργικ?ς ζω?ς. Διαφορετικά δέν ?πάρχει λόγος νά ?γωνιζόμεθα.

? ?κπαίδευση γενικά πρέπει νά ?ντισταθ? στόν ?δοστρωτ?ρα τ?ν πνευματικ?ν ?ξι?ν, ?στε νά δυνηθο?με νά περισώσωμε ?,τι μ?ς ?πέμεινε σ? α?τό τόν τόπο. ? ?κκλησιαστική ?κπαίδευση, ε?δικά, πρέπει νά ?ργασθ? πρός α?τή τήν κατεύθυνση.

Πόσο
?πίκαιρη ε?ναι στά χρόνια μας ? κραυγή το? ?δούλωτου ?λληνα Παπουλάκου: «?χι στά ?θεα γράμματα. Τά ?θεα γράμματα παραμέρισαν τούς ?γίους καί ?γωνιστές καί βάλανε στό κεφάλι το? ?θνους μας ξένους καί ?πιστους, πού θέλουνε νά νοθεύσουνε τήν ζωή μας. Τά ?θεα γράμματα ?φαίνουν τό σάββανο τ?ς Πατρίδος μας..... Α?τά λοιπόν τά γράμματα θά μάθουνε τά παιδιά μας; Κι? ?ν ?κόμα συναχθο?ν ?λοι ο? ?θεοι γραμματισμένοι καί στιφτο?ν σάν τό λεμόνι, δέν θά πετύχουν νά γράψουν μιάν ?ράδα πού νά ?ξίζ?, ?σο μιά γραμμή ?πό τά Βαγγέλια...».

?νδεικτικά ?ναφέραμε τά παραπάνω, γιά νά καταδείξουμε τήν ρίζα τ?ς σημεριν?ς κρίσεως καί το? ξεπεσμο? τ?ς κοινωνίας μας καί δή τ?ς ?λληνικ?ς.

Σημειώνομε,
?τι ?π? τ? ?κκλησιαστικό μας Λύκειο, ε?χαμε τ? τελευτα?α χρόνια ?πιτυχίες κα? στ?ς ?νώτατες Σχολές.

Μακαριώτατε,
?δελφοί μου, παραδίδοντας α?τ? τ? Σχολε?ο στ? λειτουργία, ε?χαριστ? τ?ν Θεό, γι?α?τ? τ?ν μεγάλη ε?εργεσία κα? δωρεά του, τ?ν ?γιο ?πόστολο ?νδρέα γι? τ?ς πρεσβε?ες του κα? τ?ν ?ερ? Χρυσόστομο, ? ?πο?ος ε?ναι ? Προστάτης το? ?κκλησιαστικο? μας Λυκείου κα? στ?ν ?πο?ο ?φιερώσαμε, τ? ?ντός το? Διδακτηρίου, Παρεκκλήσιο.

Ε?χαριστ? κα? ?λους ?σοι συνέβαλαν μ? τ?ν ?γάπη τους κα? τ?ν προσευχή τους, ν? φθάσωμε ?ως τ?ν σημεριν? ε?φρόσυνη ?μέρα τ?ς ?γκαινίων.

?διαιτέρως ?ναφέρομε το?ς ?δελφο?ς Καούρη, τ?ν ?θανάσιο κα? τ?ν Γεώργιο, ο? ?πο?οι ?μέρα κα? νύκτα ?δωσαν τ?ν καλύτερό τους ?αυτ? μαζ? μ? τ? συνεργε?α τους, ?φιστάμενοι τ?ν πίεση το? ?μιλο?ντος κα? πολλάκις τ?ς φορτικές του ?ποδείξεις γι? ν? προφθάσωμε τ?ν χρόνο, ?πίσης ε?χαριστ? καί τόν ?γιογράφο κ. Πέτρο Λαμπρινάκο.

?λους ?σ?ς πο? ?λθατε σήμερα ?δ?, Κληρικο?ς κα? Λαϊκο?ς ?γαπητο?ς ?δελφο?ς κα? τέκνα ?ν Κυρί?, θερμά σ?ς ε?χαριστ? κα? σ?ς ?σπάζομαι ?ν Κυρί?, ε?χόμενος π?σαν παρ? Θεο? δωρε?ν κα? ε?λογίαν.

Μακαριώτατε Σ
?ς ε?χαριστ? καί α?θις καί Σ?ς ε?γνωμον? γιά τόν κόπο πού κάνατε νά ?λθετε στήν Πάτρα σήμερα καί νά ?γκαινιάσετε τό ?κκλησιαστικό μας Λύκειο. Τά ?τη Σας πολλά».

Στη συνέχεια μίλησε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, ο, οποίος μετυαξύ άλλων είπε:

«Ο τόπος μας, ιδιαίτερα σήμερα, χρειάζεται τη συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας» επισήμανε, μεταξύ άλλων, σήμερα το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος στην τελετή εγκαινίων του εκκλησιαστικού λυκείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
«Πρέπει», υπογράμμισε, «η Εκκλησία να υπερβεί τις δυσκολίες και να σταθεί πλάι στην Πολιτεία και η Πολιτεία να μην βάλει στο περιθώριο, ούτε να εξοστρακίζει τις παραδόσεις και την εκκλησιαστική ζωή».
Και συνέχισε: «Θα πω μια σκέψη που πρέπει ιδιαίτερα να καλλιεργηθεί τον καιρό αυτό. Δεν θα πολιτικολογήσω. Παρακολουθήσαμε τα γεγονότα και τις προσπάθειες που έγιναν για συναίνεση, ένα αίτημα που ακουγόταν από παντού. Μα δε μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν όλοι μαζί να βρουν μία λύση και να προχωρήσουμε; Πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα. Η Εκκλησία έχει εδώ πέρα έναν ουσιαστικό λόγο».
«Ωραία η κομματική συναίνεση, αλλά δεν έχει διάρκεια. Θα περάσουν οι δυσκολίες και θα ξαναρχίσουμε τα ίδια. Τι λέει η Εκκλησία; Καλή η κομματική συναίνεση, αλλά πιο καλή και άριστη η κοινωνική συναίνεση, πέρα από αυτά που μας χωρίζουν. Όλοι μας λαχταρούμε να είμαστε μια οικογένεια, να κάνουμε έναν αγώνα. Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα της Εκκλησίας, κι αυτό μπορεί να δώσει σήμερα όχι με λόγια, με πράξη».
Αυτή τη συναίνεση, τη συνεργασία Κράτους και Εκκλησίας, συνέχισε ο Μακαριώτατος, πρέπει να τη νιώθουν τα παιδιά μας, σε όλα τα σχολεία και σ? όλες τις εκφάνσεις και τις εκδηλώσεις της ζωής.
«Το πιο καλό σημάδι είναι όταν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για το κοινό καλό» τόνισε.
Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε επίσης πως η σημερινή ημέρα είναι ημέρα - σταθμός για την εκκλησιαστική εκπαίδευση.
«Είμαι συγκινημένος γιατί αυτό το έργο ήρθε στην πιο κατάλληλη ώρα, σε μια περίοδο που πρέπει να προσανατολιστούμε και να χαράξουμε καινούριες γραμμές. Να μάθουμε όλοι πως πρέπει να είμαστε μπροστά, να πρωταγωνιστούμε για τα καλά έργα που έχουν καλό σκοπό».
«Βρισκόμαστε», πρόσθεσε ο Μακαριώτατος, «σε μία περίοδο που πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα πνευματικής και ηθικής κρίσης. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε το κατάλληλο φάρμακο».
Έδωσε απάντηση και σε όσους διερωτώνται ποια είναι η ανάγκη του εκκλησιαστικού σχολείου σήμερα.
«Ακούμε γύρω μας ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι κάτι περίσσιο στο σχολείο και καλό θα είναι να απομακρυνθεί από το χώρο της μάθησης» σημείωσε Και συνέχισε: «Ακούμε και μερικές "παλαβές" ιδέες, αν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, ότι το υπουργείο δεν θα πρέπει να λέγεται Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τα θρησκευτικά θέματα να ασχολείται μία υπηρεσία, μία γραμματεία σε ένα υπουργείο. Να είναι δηλαδή η Ορθοδοξία όπως είναι ο ισλαμισμός και άλλες θρησκείες στην Ελλάδα».
Δεν θα υπάρξει πιο τραγικό πράγμα, επισήμανε ο Μακαριώτατος, αν αποφασίσουν να κάνουν κάτι τέτοιο πράξη, διότι, όπως είπε, διαμαρτύρεται η καρδιά και η ψυχή του Καποδίστρια που πίστευε πως σε αυτόν τον τόπο θρησκεία και δημόσια εκπαίδευση έχουν κοινή πορεία.
Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε, τέλος, στην Εθνοσυνέλευση του Άργους, όταν οι κληρικοί κατανοώντας τις δυσκολίες που υπήρχαν διέθεσε όση περιουσία είχε στη διάθεση του κράτους.
«Αξιοποιήστε την και όταν έρθει ο χρόνος και αποκατασταθούν τα πράγματα θα την επιστρέψετε στην Εκκλησία, είπαν τότε οι παπάδες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μακαριώτατος.
«Οι πολιτικοί αποφάσισαν τότε, από αυτή την περιουσία, η οποία ήταν 10 εκ. στρέμματα να δοθούν τα ? στο κράτος, σε δήμους και κοινότητες. Και το κράτος έδωσε σε αντάλλαγμα με νόμο τη μισθοδοσία του κλήρου και την εκκλησιαστική εκπαίδευση» επισήμανε.
Και κατέληξε: «Η εκκλησιαστική εκπαίδευση είναι επομένως θεμέλιος λίθος από το 1827. Φανταστήκατε ποτέ ότι θα μπορούσε τη Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Ικάρων ή Αστυνομικών να την οργανώσει η Εκκλησία; Όχι. Τότε πως τη στελέχωση της Εκκλησίας, την ετοιμασία των κληρικών για τις θέσεις του εκκλησιαστικού χώρου πρέπει να την έχει το κράτος σε αποκλειστικότητα; Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε τώρα που ξεκαθαρίζουν μερικά πράγματα.

Στη συνέχει το λόγο έλαβε ο Διευθυντής του Γεν. Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών κ. Ιωάννης Κόττορος, ο οποίος μίλησε για τηνν προσφορά του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών και είπε:

«Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΕ,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ,
Θεοφιλέστατε, Εντιμώτατοι Άρχοντες, Αξιότιμη κ. Διευθύντρια της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Αντιπρόεδρε της Σχολικής Εφορείας του Λυκείου μας, Ελλογιμώτατοι κ.κ. Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Ελλογιμώτατοι κ
?κ. Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Καθηγητές των Εκκλησιαστικών μας Σχολείων, Σεβαστά Μέλη της Σχολικής μας Εφορείας,

Κύριε Πρόεδρε της Ε.Λ.Ε.Ε., Κύριε Πρόεδρε και Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.
Αξιότιμη κ. Διευθύντρια της Γενικής Εστίας της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως,
Ελλογιμώτατοι κ. Συνάδελφοι,
Φίλτατοι ομογάλακτοι Απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών,
Αγαπητοί μας Μαθητές,
Κυρίες και Κύριοι,

Σπεύδω εν πρώτοις να αναπέμψω δοξολογίες και ευχαριστίες στο Τριαδικό μας Θεό που μας αξίωσε να υποδεχώμεθα σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και βαθύτατο σεβασμό τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, εξ αφορμής της τελετής των εγκαινίων του λαμπρού και συγχρόνου οικοδομήματος του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών και της Εκκλησιαστικής Εστίας.
Η παρουσία σας Μακαριώτατε στο σχολείο μας περιποιεί υψίστη τιμή.
Μεγάλη η συγκίνηση που συμμετέχετε στη χαρά μας εντιμώτατοι άρχοντες και φορείς, κλήρος και λαός της Αχαϊκής γής.
Ιδιαίτερη συγκίνηση διακατέχει την ψυχή μας τούτη τη στιγμή μέσα σε ατμόσφαιρα τόσο πλούσια σε εκφράσεις συναισθημάτων εξ αιτίας παρουσιών που τόσο έντονα ερεθίζουν σε αναμνήσεις μαθητικών προσπαθειών και διαγωγών και ονειροπολήσεων και βιώσεων στιγμών, όντως ανεπανάληπτων. Πρόσωπα υψηλά ιστάμενα στη σύγχρονη κοινωνία, πρόσωπα τα οποία προ ολίγων ετών έζησαν και γαλουχήθηκαν πνευματικά στο Εκκλησιαστικό μας Σχολείο.
Και ασφαλώς αναμιμνήσκεσθε άπαντες ημερών αρχαίων.
Μακαρίζω την ώρα αυτή και σας καλοσωρίζω όλους από καρδιάς στο καινούργιο μας σπίτι.
Ζούμε σήμερα σε μια Ευρώπη που ασχολείται μόνο με νούμερα & ομόλογα. Γίνεται πολύς λόγος για οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση, πνευματική κρίση, η οποία οφείλεται κυρίως στην απομάκρυνσή μας από τις χριστιανικές και πολιτιστικές μας ρίζες. Γι? αυτό είναι ανάγκη να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να ξαναβρούμε τις αρχές & τις αξίες που χάσαμε. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην πατρίδα μας εμφανίζουν αποκαρδιωτικό το παρόν και προβάλλουν ζοφερό το μέλλον κυρίως για τη νεολαία μας, για της οποίας την εκπαίδευση αγωνίζονται από τα ιδιαίτερα ανά την Ελλάδα μετερίζια τους, τα Εκκλησιαστικά μας Σχολεία, τα οποία υπέστησαν πρώτα, σε ολόκληρη την Εκπαιδευτική Κοινότητα, τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις.
Γνωρίζουμε Μακαριώτατε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον Σας για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση από τότε που ήσασταν πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως. Άλλωστε συνεχώς το αποδεικνύεται και η επίσκεψη και παρουσίας Σας σήμερα, στα εγκαίνια του νέου Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, τούτο περιφανέστατα αποδεικνύει.
Γι αυτά ακριβώς τα Σχολεία που τόσα πρόσφεραν και προσφέρουν, κυρίως σε χρόνους κρίσιμους, επικαλούμεθα εκτός της μεσιτείας των εφόρων του Σχολείου μας Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Νεκταρίου και τις θεοπειθείς ευχές Σας, προσβλέποντες στην ανύστακτη μέριμνα και αγάπη Σας .
Πιστεύομε ότι η σωτήριος χάρις του Θεού δεν θα επιτρέψει άλλους ταλανισμούς και δυσκολίες.
Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στην Πάτρα, στη νεότερη ιστορία της, μεταπολεμικά, συνδέεται κυρίως με την ίδρυση και λειτουργία του Ανωτέρου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου, μετά από μεταφορά του Εκκλησιαστικού φροντιστηρίου Κερκύρας 23 Οκτωβρίου 1947 και μετατροπής του σε Ανώτερο, το οποίο λειτούργησε από το σχολ. Ετος 1948 ? 49 .
Για λόγους ιστορικούς αναφέρω οτι στον αριθμό 1 του μαθητολογίου αναφέρεται το όνομα του μαθητού Αβραντινή Θεοκλήτου μετέπειτα Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
Το 1971 ανεστάλη η λειτουργία του για να επαναλειτουργήσει το σχολ. Έτος 1976-77 ως Μέσο Εκκλλησιαστικό Φροντιστήριο Πατρών.
Από το σχολ. Έτος 1979-80 ως τετρατάξιο Εκκλησιαστικό Λύκειο, από το 1998-99 ως Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο και από το 2005 ώς Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών.
Ένα Σχολείο με πολλά ονόματα, αλλά με μια ιστορία. Ένα Σχολείο που ανέθρεψε σωματικά και πνευματικά χιλιάδες μαθητές κυρίως της Δυτικής Ελλάδος. Αχαΐας, Επταννήσων, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδος. Ένα Σχολείο μόρφωσης και αγωγής μοναδικής. Ένα Σχολείο Χριστοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό. Ένα Σχολείο με προσφορά και έργο τεράστιο, μέσα σε δυσκολότατες συνθήκες διαβίωσης και ανεπάρκειας υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά υπερεπάρκειας αγάπης από μέρους του προσωπικού, διδακτικού και υπηρετικού.
Το πρώτο διάστημα λειτουργίας του, Σεπτέμβριο ? Οκτώβριο του 1948, φιλοξενήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών, το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου στο Νυκτερινό Γυμνάσιο Πατρών και στη συνέχεια σε ενοικιαζόμενους χώρους στην Πλατεία Όλγας, Αγ Διονύσιο, Αλ. Υψηλάντου 197 στην Παντάνασσα και τελευταία στην οδό Κορίνθου 139.
Επιτρέψατέ μου Μακαριώτατε να απευθύνω θερμές ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ και να εξάρω δι? ολίγων πτωχών και πενιχρών λόγων την μεγίστη προσφορά του.
Ζητώ όμως την πατρική του συγχώρηση και κατανόηση για δύο λόγους.
α) Διότι δεν έλαβα την ευλογία του καθότι ποτέ δεν του άρεσαν αυτές οι παρουσιάσεις και επευφημίες, και

β) Διότι θα αδικήσω αυτή την προσφορά του ένεκα του περιορισμένου χρόνου αλλά και της αδυναμίας μου.
Ας λογισθούν όμως οι ταπεινοί λόγοι μου, αντίδωρον υϊικής αγάπης, οφειλή καθήκοντος, έκφραση σεβασμού και ευγνωμοσύνης γι? αυτό το μεγάλο δώρο, γιατί μετά από 60 χρόνια ζωής το Εκκλησιαστικό Λύκειο απέκτησε στέγη.
Ο Θεμέλιος λίθος, για ιδιόκτητη στέγη του Εκκλησιαστικού Λυκείου, μπήκε στο νου και την καρδιά Σας κατά την πρώτη επίσκεψή Σας στο Εκκλησιαστικό Λύκειο, ως Μητροπολίτης Πατρών, στις 13 Μαΐου 2005.
Σας παραδίδουμε τη δύναμη της ψυχής μας Σεβασμιώτατε, Ιεροσπουδαστές, Διδακτικό, Διοικητικό & υπηρετικό προσωπικό για να συνεχίσετε την μεγάλη αποστολή Σας.
Καταθέτουμε την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη μας προς εσάς.
Σας προσφέρουμε μυροφόρο ανθοδέσμη και τους αγλαούς καρπούς της συγκομιδής του Σχολείου μας. Η ανθοδέσμη αυτή περιλαμβάνει 1105 αποφοίτους Ιεροσπουδαστές εκ των οποίων: 1 Αρχιερέα, 405 Ιερείς, Διακόνους και Μοναχούς, 186 Θεολόγους και πλήθος καθηγητών, διδασκάλων, νομικών, μουσικών, και αγιογράφων.
Θα ήμουν επιλήσμων και αγνώμων εάν δεν αναφερόμουν στα μέλη των εκάστοτε Σχολικών Εφορειών, των οποίων Πρόεδρος και Έφορος είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την προσφορά τους.
Αξιοχρέως θέλω να μνημονεύσω και να ευχαριστήσω τους αξιοτίμους διατελέσαντες Καθηγητές και Διευθυντές, ιδιαιτέρως δε τον προκάτοχό μου Πρωτοπρεσβ. π. Νικόλαο Σκιαδαρέση, για την πολύχρονη προσφορά του στο Εκκλησιαστικό μας Λύκειο και την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, καθώς επίσης και τους συναδέλφους Καθηγητές που υπηρετούν στο Σχολείο, για όσα προσέφεραν και προσφέρουν στον τομέα της αρετής και της παιδείας, στον τομέα της προσφοράς στελεχών στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας μας, στον τομέα στελεχών της ευρύτερης κοινωνίας μας με έντιμους οικογενειάρχες, με άξιους εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες.
Ευχαριστώ το διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό γιατί προσπαθούν να σηκώσουν το σταυρό του χρέους αγόγγυστα.
Στους Ιεροσπουδαστές μας θέλω να τους πω ότι είναι σημαντικό πολλές φορές, ο παιδαγωγός να είναι αυστηρός και ο μαθητής μέσα από την αυστηρότητα να διακρίνει την αγάπη, τον πόνο και τη θυσία του διδασκάλου.
Να ευχαριστήσω τους αποφοίτους του Λυκείου μας, κληρικούς και λαϊκούς, που ήρθαν από μακριά.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Καθηγητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων, που λάμπρυναν με την παρουσία τους την τελετή των εγκαινίων.
Ευχαριστώ για την παρουσία της τη Διευθύντρια της κεντρικής Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως κ. Καλή Αλυσανδράτου.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατε, Θεοφιλέστατε, Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι,

Εξαιρετική βραδιά για το Σχολείο μας. Χαίρει σήμερα χαρά μεγάλη.

Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών, έχει ιστορία, παρελθόν, έχει παρόν και με την αγάπη, τη συμπαράσταση και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, θα έχει και λαμπρό μέλλον.

Ο μαθητής της Γ΄ τάξεως του Λυκείου Γεράσιμος Αναστασόπουλος, προσφώνησε το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, λέγοντας τα εξής:

«Μακαριώτατε πάτερ και Δέσποτα,
Με πολλή χαρά και πολύ σεβασμό, Σας υποδεχόμεθα σήμερα στο καινούργιο μας Σχολείο, στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών και με ευλάβεια περισσή, Σας προσκυνούμε και ασπαζόμαστε τα τίμια χέρια σας.
Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας, γιατί εκάνατε τον κόπο, να έλθετε στην πόλη μας και να τελέσετε τα εγκαίνια του Σχολείου μας και της Εκκλησιαστικής Εστίας, στον ωραίο αυτό χώρο, τον οποίο μας εχάρισε η αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου και η στοργή της τοπικής μας Αγίας και Αποστολικής Εκκλησίας.

Μακαριώτατε,
Γνωρίζουμε το μεγάλο και πατρικό Σας ενδιαφέρον για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Γνωρίζουμε τους αγώνες σας και την μέριμνα σας, για την προώθηση των θεμάτων τα οποία αφορούν στον ευαίσθητο τομέα που μας αφορά, που αφορά το μέλλον της Αγίας μας Εκκλησίας και της κοινωνίας γενικότερα.
Εκφράζοντας τα ευγνώμονα υιϊκά αισθήματα όλων των μαθητών του σχολείων μας, ευχόμεθα ταπεινά από τα βάθη της ψυχής μας, ο Κύριος να Σας χαρίζει υγεία και δύναμη ώστε να πηδαλιουχήτε εις έτη πολλά και θεοτίμητα το σκάφος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, προς δόξαν του εν Τριάδι προσκυνουμένου Θεού ημών και σωτηρίαν των ανθρώπων.
Εξ ονόματος των μαθητών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, παρακαλούμε θερμώς να δεχθείτε τα ταπεινά και απλά αυτά δώρα, τα οποία Σας προσφέρουμε με βαθύ σεβασμό και με ευγνώμονες ευχαριστίες, ως αντίδωρα της ιδικής Σας για μας αγάπης και πατρικής στοργής.
Τα έτη σας πολλά Μακαριώτατε». Επίσης ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ για το ενδιαφέρον του για το Σχολείο και την πολλή του αγάπη. Οι Μαθητές προσέφεραν στον Μακαριώτατο, μια Εικόνα του Αγίου Ανδρέου και τοπικά προϊόντα από την Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης.
Μετά τις προσφωνήσεις, αποκαλύφθηκε η σχετική μαρμάρινη πλάκα των εγκαινίων, έγινε ξενάγηση στους χώρους του Σχολείου και της Εστίας και δόθηκε δεξίωση σε όλους τους παρευρισκομένους.